ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Protocol Samen veilig doorwerken voor de uitzendbranche klaar

Samen veilig doorwerken. Dat is de naam van het protocol voor de uitzendbranche dat per 6 mei 2020 ingaat. Het biedt duidelijkheid aan uitzendkrachten, uitzendorganisaties en opdrachtgevers over veilig werken in de anderhalve-meter-economie. Het is aanvullend op de protocollen die per branche gaan gelden. Het uitzendprotocol voorziet in afspraken over wie op welk moment verantwoordelijk is voor het verstrekken en naleven van de informatie over coronamaatregelen. Het protocol is in overleg met FNV, CNV, de Unie, LBV, ABU en NBBU tot stand gekomen. Uitgangspunt zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM. Het onderwerp veilig vervoer is nog niet in dit protocol verwerkt.

Opdrachtgevers zijn verplicht uitzenders voldoende informatie te geven over specifieke werkomstandigheden en veiligheidsmaatregelen op de werkplek en binnen de branche. De uitzender is verplicht de uitzendkracht hierover te informeren en te controleren of de uitzendkracht deze informatie begrijpt. Dit heet doorgeleidingsplicht. Uitzendkrachten weten op die manier welke veiligheidsrisico’s er zijn op de (nieuwe) werkplek en met welke maatregelen zij rekening moet houden.

Er wordt ook gewerkt aan een protocol voor de vaste medewerkers van uitzendondernemingen.

Voorlichting

DOORZAAM heeft in samenwerking met de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) een Helpdesk Coronamaatregelen Uitzendbranche ingericht. Dit is een centraal loket voor vragen, informatie en om overtredingen van de regels van veilig samen doorwerken te melden, met een gratis telefoonnummer 0800-7008, daarnaast een speciaal mailadres helpdesk@doorzaam.nl. Bij de helpdesk kunnen vragen beantwoord worden in het Nederlands, Pools, Engels, Spaans en Roemeens. Het volledige protocol en beschikbare flyers voor uitzendorganisaties en uitzendkrachten vindt u hier.

Over DOORZAAM

DOORZAAM het fonds voor de duurzame inzetbaarheid (DI) van uitzendkrachten heeft als missie om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren. Bij het stimuleren en bevorderen van duurzame inzetbaarheid gaat het om loopbaan, leren, ontwikkelen, gezondheid en financiën. Duurzame inzetbaarheid (DI) gaat over hoe wij allemaal op een goede en prettige manier, fit en met plezier kunnen blijven werken tot aan het pensioen. Wij geloven dat iedere uitzendkracht vitaal, veilig, vaardig en met plezier zijn/haar werk kan doen en kan blijven doen. Dit willen we bereiken door de uitzendwerkgevers en opdrachtgevers hierin mee te nemen

Gerelateerde artikelen