ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Quarantaineplicht voor reizigers uit zeer hoogrisicogebieden per 1 juni

Het wetsvoorstel quarantaineplicht is door de Eerste Kamer aangenomen en gaat per 1 juni in werking. De quarantaineplicht is een van de maatregelen van het kabinet om het risico op verspreiding van het virus en de komst van nieuwe virusmutaties tegen te gaan. De wetswijziging omvat drie relevante zaken:
  1. Het dringende quarantaineadvies wordt omgezet naar een quarantaineplicht voor inkomende reizigers uit aangewezen zeer hoogrisicogebieden/-landen. In beginsel duurt de quarantaineplicht tien dagen. Maar vijf dagen na inreis kan een test worden afgenomen. Is de uitslag daarvan negatief? Dan eindigt de quarantaineplicht.
  2. Als men reist vanuit een zeer hoogrisicogebied/-land naar Nederland, dan moet men ook een quarantaineverklaring bij zich hebben, inclusief vermelding van het verblijfsadres in Nederland. Daarnaast moet men een negatief (PCR-)testresultaat hebben. Dit laatste geldt ook voor reizigers uit hoogrisicogebieden.
  3. Een negatieve (PCR-) testuitslag is vereist voor reizigers die naar Nederland komen vanuit oranje gebied (hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden), ongeacht met welk vervoermiddel. Dus dit geldt ook vanaf 1 juni als men met eigen/ongeorganiseerd vervoer naar Nederland komt.
Ook voor volledig gevaccineerden gelden (vooralsnog) bovenstaande maatregelen.
Meer informatie kunt u vinden de pagina van Rijksoverheid over de quarantaineplicht.
Tenslotte: het ABU Corona Veiligheidsprotocol arbeidsmigranten is aangepast naar aanleiding van bovenstaande wijzigingen. Vertalingen volgen in de loop van deze week.

Gerelateerde artikelen