ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud vervangt per direct WTV

Er komt een vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld. Er kunnen per direct geen nieuwe aanvragen meer voor WTV worden ingediend bij SZW.

Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. Meer info volgt.

Gerelateerde artikelen