ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Update over bijzonder uitstel van belastingbetaling

Er is meer bekend over het bijzonder uitstel van belastingbetaling voor ondernemers.

Zoals sinds kort al bekend was, kan de ondernemer de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van belasting. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

Stuur een brief aan de Belastingdienst. Vraag om uitstel van betaling en geef aan dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. De Belastingdienst stopt dan met invorderingsmaatregelen.

Het is bekend geworden dat u automatisch 3 maanden uitstel van betaling krijgt. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen.

Voor de eerste 3 maanden is geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie) nodig. Het kabinet wil de administratieve lasten namelijk zo beperkt mogelijk houden.

Is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort? Dan kunt u voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst vraagt u dan om aanvullende informatie: eventueel een verklaring van een derde deskundige. De Belastingdienst komt op hun website nog met aanvullende informatie hierover.

Waarnaar stuurt u uw verzoek?
Stuur uw verzoek om uitstel met motivering naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Gerelateerde artikelen