ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

UWV: 21.000 flexwerkers vragen coronaregeling aan, ruim de helft wordt afgewezen

UWV heeft sinds 22 juni 21.000 aanvragen ontvangen van flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten voor de zogeheten TOFA-regeling. Eind juni stond het aantal aanvragen voor de coronasubsidie op 11.500.

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is bedoeld voor flexwerkers die getroffen zijn door de coronacrisis. Het gaat om een eenmalig bedrag van 1650 euro en daarvoor moeten ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten de flexwerkers in februari minimaal 400 euro hebben verdiend en in april minimaal de helft van hun inkomsten hebben verloren. De flexwerker krijgt geen geld als hij/zij in maart, april of mei een beroep heeft gedaan op WW, bijstand of een andere regeling.

Een groot deel van de mensen die recht heeft op de regeling heeft de tegemoetkoming van 1650 euro bruto inmiddels al op hun rekening staan. Toch wordt ruim de helft van de aanvragen afgewezen. Dit lijkt voornamelijk te komen doordat mensen te weinig salaris hebben ontvangen in februari of teveel in april en daarmee niet voldoen aan de voorwaarden. UWV adviseert dan ook voorafgaand aan de aanvraag de adviestool op www.uwv.nl/tofa te gebruiken.

Omdat de verwachting is dat meer mensen gebruik kunnen maken van de TOFA is eerder besloten de aanvraagperiode twee weken langer open te stellen dan gepland. De regeling kan tot 26 juli worden aangevraagd.

Gerelateerde artikelen