ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Veilig werken en wonen arbeidsmigranten prioriteit voor ABU- en NBBU-uitzendbureaus

In de media verschijnen berichten over de huisvesting van arbeidsmigranten. Hieronder het gezamenlijke statement van ABU en NBBU.

Werkgevers en huisvesters doen hun uiterste best arbeidsmigranten veilig en goed te huisvesten volgens de regels van het RIVM. Dat is onder de huidige omstandigheden een grote uitdaging. De gezondheid van arbeidsmigranten staat voorop.

Werk
De RIVM-richtlijnen gelden voor iedereen in Nederland. Dus ook voor werkgevers en werknemers in vitale sectoren zoals de food en logistiek. Arbeidsmigranten leveren momenteel een enorme bijdrage aan de bevoorrading van de supermarkten. Ongeacht deze drukte hebben uitzendbureaus, opdrachtgevers, werknemers en consumenten samen de verantwoordelijkheid om de richtlijnen te volgen.

Uitzendbureaus nemen onder meer de volgende maatregelen:

  • Uitzendondernemingen staan dagelijks in contact met hun medewerkers over hun vragen en zorgen over de Corona-uitbraak. Zij faciliteren verschillende contactmogelijkheden op afstand.
  • Uitzenders bieden voorlichting in de verschillende landstalen over de maatregelen in Nederland waaronder informatie over aangescherpte hygiënemaatregelen en social distancing.
  • Uitzendkrachten krijgen informatie over de specifieke Arbo-maatregelen die opdrachtgevers op het werk treffen en over wat te doen en waar te melden als zij gezondheidsklachten hebben.

Wonen
ABU- en NBBU-uitzenders geven prioriteit aan veilig wonen. Samen met huisvesters zorgen zij voor hygiënische woonomstandigheden. Ook zorgen zij er zo veel mogelijk voor dat arbeidsmigranten ruimer kunnen wonen. En – mocht het nodig zijn – er mogelijkheden zijn voor quarantaine.

Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan: er is een tekort aan woonruimte voor arbeidsmigranten. ABU en NBBU hebben dit punt deze week onder de aandacht gebracht van het ministerie van SZW.

Gerelateerde artikelen