ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

1055 uitzendkrachten maken gebruik van de Duurzame Inzetbaarheidsscan (DIS)

Om uitzendkrachten zicht te geven op de verschillende onderwerpen die van belang zijn om duurzaam inzetbaar te blijven en hoe ze er momenteel voor staan heeft DOORZAAM samen met TNO een korte vragenlijst opgesteld. Dit is de Duurzame Inzetbaarheidsscan (DIS) geworden.

De DIS wordt o.a. gebruikt als kapstok in het traject Alles-in-1 voor uitzendkrachten ten behoeve van de ontwikkelgesprekken en is tevens de 0-meting. Vanuit de DIS en de ontwikkelgesprekken wordt bepaald welke interventie(s) gericht op de duurzame inzetbaarheid wordt ingezet. In het traject is ook sprake van een tussen- en eindmeting zodat het effect van het traject op de lange termijn gemeten kan worden.

Door het invullen van de DIS krijg je inzicht in hoe jij er voorstaat aangaande de aspecten die van invloed zijn op duurzame inzetbaarheid. Zoals geestelijke en lichamelijke gezondheid, werknemersvaardigheden, financiële gezondheid, taal en digitale vaardigheden en vakvaardigheden en vakkennis. Zo zijn aandachtspunten wat betreft duurzame inzetbaarheid direct zichtbaar.

In 2019 hebben maar liefst 1055 uitzendkrachten samen met een coach deze scan ingevuld. Van deze 1055  uitzendkrachten is 62% man en 38% vrouw. De leeftijden lopen uiteen, 33% zit in de leeftijdscategorie 25 tot en met 34 jaar, 24% in de categorie 35 tot en met 44 jaar en 20% valt in de categorie 45 tot en met 54 jaar.

Het gros van de uitzendkrachten, 73%, werkt allereerst om geld te verdienen. Gevolgd door 36% die aangeeft te werken omdat ze het leuk vinden. Maar liefst 52% geeft aan te werken om zichzelf te willen ontwikkelen.

Hieronder enkele opvallende cijfers die uit het rapport naar voren kwamen:

  • 95% wil graag meer leren – op het werk, via trainingen, cursus of van een collega;
  • 87% geeft zichzelf het cijfer 7 of hoger qua gezondheid;
  • 94% is op de hoogte hoe veilig gewerkt moet worden;
  • 11% komt niet uit met zijn weekloon;
  • 70% geeft aan voldoende aandacht van de uitzendorganisaties te krijgen.

Gerelateerde artikelen