ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

2,5 miljard euro nodig voor sociaal investeringspakket

Er is zo’n 2,5 miljard euro nodig om de arbeidsmarkt wendbaar te maken. Dat becijferde de ABU eind augustus in een brief aan minister Koolmees. Op maandag 12 oktober praatte ABU-directeur Jurriën Koops erover bij het radioprogramma BNR Zakendoen.

Het huidige steunpakket voor bedrijven en werkenden van het kabinet is gericht op werkbehoud. We belanden nu in de volgende fase, waarin transities op de arbeidsmarkt vragen om aanpassingsvermogen van bedrijven. Daarbij moeten bedrijven geholpen worden. Naar verwachting komen er zo’n 400.000 werkzoekenden bij.

Het sociaal investeringspakket moet bijdragen aan een wendbare arbeidsmarkt en weerbare werkenden. Het bevat de volgende voorstellen:

 • Stimuleer de werkgelegenheid met fiscale maatregelen.
  Denk aan een tijdelijke verruiming van het loonkostenvoordeel voor ouderen en het lage-inkomensvoordeel voor jongeren. Geef werkgevers toegang tot de lage Awf-premie als ze iemand uit de bijstand of de WW in dienst nemen.
 • Maak meer mobiliteit tussen sectoren mogelijk.
  Bijvoorbeeld door logische overstapberoepen in beeld te brengen. Denk ook aan regionale samenwerking tussen O&O-fondsen. Een optie is ook de introductie van het loonkostenvoordeel van-werk-naar-werk voor werkgevers die ‘werkenden’ uit andere sectoren in dienst nemen zonder tussenkomst van WW/bijstand.
 • Doe ook op de arbeidsmarkt aan ‘triage’.
  Dus UWV, gemeenten én intermediairs: sla de handen ineen. Werk samen volgens het principe ‘de kandidaat centraal’. Daarbij is niet een inkomensregeling leidend maar de afstand tot de arbeidsmarkt van de kandidaat. Zet fors in op het realiseren van arbeidsmarktprofielen als basis voor de bemiddeling.
 • Geen werk? Tijd voor scholing.
  Investeer in opleidingsvouchers voor werkzoekenden die een overstap willen maken naar een ander kansrijk vak, beroep of sector. Verdubbel de subsidie voor praktijkleren: de combinatie van leren en werken is dé weg naar een duurzame transitie. Wees ruimhartig in het scholen met behoud van WW.
 • Maak de WW tijdelijk flexibeler en toegankelijker.
  De eerste maanden van corona hebben ons geleerd dat we meer mensen een sociaal vangnet moeten bieden. Verlaag de toegangsdrempel tot de WW en introduceer deeltijd-WW.

Gerelateerde artikelen