ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Hulp voor werkgevers met uitzendkrachten met schulden

Door de coronacrisis daalt de werk- en inkomenszekerheid. Ook uitzendkrachten kunnen in een lastige situatie terechtkomen. Met een online instrumentenkoffer helpt de ABU zijn leden op weg om werknemers financieel gezond te krijgen en te houden.

“We zien dat onze leden er alles aan doen om uitzendkrachten aan het werk te houden. Maar dat zal helaas niet altijd lukken”, zegt Wouter Klomp, beleidsadviseur bedrijfsprocessen van de ABU.

Ook vóór corona waren schulden een breed maatschappelijk probleem. De ABU deed in 2019 onderzoek onder leden. Hieruit bleek dat 8,9% van de uitzendkrachten in de financiële problemen zit. Ook bleek dat bijna de helft de ABU-leden (49%) actief maatregelen neemt om het aantal uitzendkrachten met financiële problemen terug te dringen. 

ABU-leden die nog geen acties ondernamen, gaven aan vaak gehinderd te worden door onduidelijkheid in wet- en regelgeving, bijvoorbeeld rondom de AVG. Wouter: “Deze onduidelijkheid nemen we graag weg met onze instrumentenkoffer. De verschillende instrumenten zijn er voor preventie, voorlichting en ondersteuning. Ook is er heldere informatie in te vinden over loonbeslagen, relevante wet- en regelgeving en links naar specialisten op dit gebied.” 

Het koffertje en de website zullen de komende tijd verder worden aangevuld. Wouter: “Uw showcase is van harte welkom. Want ook op dit gebied kunnen we van elkaar blijven leren.”

Gerelateerde artikelen