ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABU pleit voor minder obstakels voor werkgevers bij hulp bij schulden

Op 18 juni is er in de Tweede Kamer Algemeen Overleg (AO) over armoede en schuldenbeleid. Ook in de uitzendbranche gebeurt er veel op dit gebied. De ABU heeft deze week een aantal knelpunten en oplossingen onder de aandacht gebracht bij de Tweede Kamer.

In Nederland zijn 320.000 werkende armen: 4,6% van alle werkenden. Bij uitzendkrachten is dit een vergelijkbare 5,8%, wat overigens een lager percentage is dan bij oproepkrachten of zzp’ers (10,2% en 12,6% respectievelijk). Dit blijkt uit een onderzoek van het  Sociaal Cultureel Planbureau uit 2018. Hoe gaan we dit probleem te lijf? Hoe langer de crisis aanhoudt, hoe meer mensen in financiële problemen raken.

Onze leden willen op dit punt een goede werkgever zijn en wij ondersteunen hen hierbij. 49%van onze leden neemt maatregelen om het aantal uitzendkrachten met financiële problemen terug te dringen. Dit doen zij bijvoorbeeld door het inschakelen van budgetcoaches en het begeleiden van werknemers in schuldhulptrajecten. Zo’n 40% van onze leden werkt hierbij samen met andere partijen – denk aan de gemeentelijke schuldhulpverlening. De financiële gezondheid van uitzendkrachten is een onderdeel van goed HR-beleid. Lees hier bijvoorbeeld het verhaal van ons lid Green-Fox, een uitzendbureau dat de broodtrommels van uitzendkrachten checkt en zonodig vult.

Ondanks deze goede wil en maatregelen die veel bedrijven nemen, zijn er te veel obstakels. Denk aan de complexiteit van de AVG, het waarborgen van de privacy en onbekendheid met de beschikbare dienstverlening. Het landschap van schuldhulpverlening is behoorlijk versnipperd. Het verzoek dat wij hebben ingediend bij de Tweede Kamer is om bij de regering te pleiten voor het wegnemen van deze belemmeringen. Het gebrek aan een uniform gemeentelijk beleid is zo’n belemmering, die kan worden weggenomen door meer coördinatie vanuit de gemeenten. De ABU denkt graag actief mee.

Tot slot dit mooie initiatief Eerste hulp bij geldzorgen van Stichting DOORZAAM. Dit is een van de voorbeelden van goede samenwerking tussen de sociale partners in de uitzendbranche om uitzendkrachten financieel gezond te houden.

Lees ook dit gister verschenen nieuwsbericht van Rijksoverheid.nl:

Kabinet treft maatregelen om toename mensen met schulden op te vangen

Gerelateerde artikelen