ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABU werkt samen met Nederlandse Schuldhulproute: "we moeten het taboe doorbreken"

De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) en de ABU hebben de handen ineengeslagen. Via het platform Geldfit willen uitzenders de drempel verlagen voor uitzendkrachten om financiële problemen aan te pakken. NSR-directeur Martin Suithoff: “De problemen zijn groot, dus ik ben bijzonder blij met deze samenwerking.”

De timing is ‘gunstig’, want de inflatie in Nederland breekt alle records. Toch komt de samenwerking tussen de ABU en de NSR niet uit de lucht vallen. Het afgelopen jaar is een uitgebreide pilot gehouden bij vier uitzenders. Zij brachten Geldfit actief onder de aandacht bij hun uitzendkrachten. Eenmaal op het platform, kunnen zij via een korte, anonieme test kijken hoe gezond hun financiële situatie is, en zo nodig gericht worden doorverwezen naar hulp. Suithoff: “Van de 30.650 uitzendkrachten hebben er 4.521 hulp gezocht op geldfit.nl. Dat betekent dat bijna vijftien procent door de pilot daadwerkelijk een eerste stap heeft gezet in het aanpakken van geldzorgen. Dat is een prachtig resultaat.”

Taboe doorbreken
Nu wordt de samenwerking met de ABU-uitzenders dus uitgebreid, en dat is een goede zaak zo meent Suithoff:

“Geldzorgen vormen een groot probleem. Eén op de vijf huishoudens kampt met financiële zorgen. En dat zijn de oude cijfers. Inmiddels is de inflatie zo hoog, dat ook de middenklasse wordt geraakt.” Veel mensen zijn onbekend met de regelingen die er zijn of wantrouwen de overheid, zo merkt Suithoff. “Maar schaamte vormt ook een groot probleem. Geldzorgen zijn een taboe. Mede daarom is de samenwerking met uitzenders zo belangrijk. Hier bevindt zich een deel van onze doelgroep. En als werkgever beschik je over een aantal natuurlijke momenten om dit onderwerp onder de aandacht te brengen.” ABU-directeur Jurriën Koops: “Schulden zijn een groot maatschappelijk probleem. We willen uitzendkrachten met geldzorgen beter kunnen toeleiden naar de juiste hulp. En dat is precies wat Geldfit doet.”

Wat werkt, wat niet?
Tijdens de pilot met uitzenders Timing, Olympia, IU Groep en Driessen zijn waardevolle lessen geleerd. Suithoff: “Welke toon sla je aan? Welke woorden gebruik je? Welke kanalen zijn het meest effectief? Via ons dashboard konden we goed zien wat werkte en wat niet. Deze kennis delen we nu met alle ABU-uitzenders. Zij kunnen beschikken over een toolkit om Geldfit succesvol te implementeren en gericht met de doelgroep te kunnen communiceren.”

Collectief belang
Schuldenproblematiek moet een gedeelde verantwoordelijkheid worden, meent Suithoff. “Er wordt al snel naar de overheid gewezen. En zeker, daar kunnen dingen beter. Ik hoop bijvoorbeeld dat er een eind komt aan de afrekencultuur. Dat processen niet langer worden ingericht op die twee procent van de mensen die misbruik maakt van toeslagen, maar dat de overheid de menselijke maat aanhoudt en het toeslagenstelsel ook minder complex maakt. Maar wat ik vooral hoop, is dat we in Nederland gaan inzien dat het in ons collectievebelang is hier iets aan te doen. We kunnen niet langer alleen naar de overheid kijken. We moeten het samen doen, in de publiek-private samenwerking. Alleen samen kunnen we dit nationale taboe doorbreken.”

Wat is Geldfit?

Geldfit is een publiek-private samenwerking, waar onder meer zorgverzekeraars, banken, gemeenten en kennisinstituten zijn aangesloten. NSR (Nederlandse Schuldhulproute) is de organisatie achter dit platform. Met Geldfit probeerde zij niet opnieuw het wiel uit te vinden, maar te zorgen voor een heldere bewegwijzering in het doolhof van bestaande initiatieven. De eenvoud, laagdrempeligheid en anonimiteit moeten ervoor zorgen dat mensen met geldzorgen eerder op de juiste plek voor hulp uitkomen.

Marcella de Muinck, directeur Olympia Werkvertrouwen: “Wij willen niet aan geldzorgen voorbijgaan”

“Olympia Werkvertrouwen werkt met uitzendkrachten afkomstig uit kwetsbare doelgroepen. Vaak komen mensen uit een uitkeringssituatie, waardoor ze geen enkele financiële reserve meer hebben of zelfs al schulden. Anno 2022 is die situatie, door de inflatie, alleen maar verergerd. Als uitzender en werkgever nemen wij hierin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dat is ook in ons eigen belang: mensen zonder financiële zorgen zijn gelukkiger en hebben meer plezier op hun werk.

De pilot is heel goed bevallen. Voor ons blijkt de ‘Geldfit-methode’ het meest effectief. We hebben ook geëxperimenteerd met andere hulptrajecten, bijvoorbeeld een traject waarbij we uitzendkrachten intensieve, persoonlijke begeleiding boden. Welgeteld één uitzendkracht meldde zich hiervoor aan. De belangrijkste les is dus: hoe anoniemer het traject, hoe succesvoller. De schaamte is enorm groot. Werknemers willen gewoon niet dat hun werkgever weet heeft van hun geldzorgen, want zij zijn bang hun werk te verliezen. Daarom werkt Geldfit zo goed: als uitzender weten wij niet wie zich daar meldt. Via een mailing hebben wij onze uitzendkrachten in de vier grote steden op Geldfit gewezen. Uiteindelijk hebben 118 mensen een test gedaan en 79 mensen een persoonlijk advies ontvangen. En er zijn ongetwijfeld genoeg uitzendkrachten die even ‘om het hoekje’ hebben gekeken. Die weten nu dat deze vorm van hulp er is: laagdrempelig, lokaal en anoniem. Dat is belangrijk, want mensen met schulden of financiële zorgen trekken vrijwel altijd te laat aan de bel en zijn op dit vlak niet zelfredzaam. De pilot is voorbij, maar wij gaan Geldfit nu permanent integreren in onze eigen digitale omgeving en in de app. Hopelijk draagt dit alles er aan bij dat ook dat andere taboe verdwijnt. Namelijk dat een geldprobleem een karakter- en mentaliteitsprobleem is. Iedereen kan een tekort aan geld krijgen en daardoor in de problemen komen.”

Kristel Dashorst, HR Business Partner IU Groep:  “Een anonieme route blijkt effectiever”

“Praten over financiële problemen is beladen. Dat merken wij ook in de ontwikkelgesprekken die wij met uitzendkrachten voeren. Naast zaken als opleiding en perspectief, brengen wij ook dit onderwerp ter sprake. Maar veel mensen vinden het lastig om hierover te spreken, zeker tegenover hun werkgever. Dat is ook de reden dat we de afgelopen twee jaar slechts een handjevol uitzendkrachten hebben kunnen doorverwijzen naar Doorzaam , waar ze een traject Budgetcoaching kunnen volgen. Ik geloof dat een anonieme route een noodzakelijke aanvulling is. De kracht van Geldfit is dat het anoniem en eenvoudig is en dat mensen hier ook al terecht kunnen als ze twijfelen en gewoon eens willen checken hoe hun financiële situatie is.

Hoewel Geldfit een anonieme omgeving biedt, krijg je wel een persoonlijk advies. Tijdens de pilot bleek Geldfit daarom van grote meerwaarde. Er zijn enkele goede aanpassingen gedaan om te zorgen dat het dienstverleningspakket voor alle soorten uitzendorganisaties laagdrempelig toegankelijk is. Ook wij gaan nu structureel samenwerken met Geldfit. We bieden de link bijvoorbeeld aan in het portaal bij de salarisstrook. De ervaring leert dat het soms even duurt voordat mensen in actie komen. Daarom blijven we ook op andere momenten en plaatsen dit onderwerp ter sprake brengen, in meerdere talen. De kracht van de boodschap zit ‘m in herhaling. We maken zelfs ‘ouderwetse’ flyers, want niet iedereen is digitaal even onderlegd. Ja, wij steken hier aardig wat tijd, geld en energie in. En nee: lang niet al die kosten verdienen we terug. Maar niet alles hoeft altijd direct financieel voordeel op te leveren. Dit is ook een kwestie van goed werkgeverschap.”

Gerelateerde artikelen