ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Alliantie Samen werken voor werk benadert wethouders centrumgemeenten

De alliantie Samen werken voor werk, waarin de ABU ook zit, heeft vorige week alle wethouders van de centrumgemeenten benaderd. Het doel is om in gesprek te gaan over de uitrol van de regionale plannen en doelstellingen in het kader van Perspectief op Werk.

Perspectief op Werk is een stimuleringsmaatregel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel is om de groep die zelfs bij hoogconjunctuur niet aan het werk komt, te begeleiden naar werk. Dit gebeurt door regionale dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden te versterken.

Naast de ABU zitten de volgende koepelorganisaties in de alliantie: NRTO (de gespecialiseerde opleiders), OVAL (de specialisten op het gebied van vitaliteit, activering en loopbaan) en Cedris (vereniging van sociale ondernemers). De alliantie gaat graag met de regio’s in gesprek om samen invulling te geven aan de uitvoering van het plan.

Er zijn al veel voorbeelden van mooie resultaten die de leden van alliantiepartijen hebben behaald. Deze resultaten zijn terug te vinden in de inspiratiegids en op de website Samen werken voor werk.

Wilt u uw resultaten delen?

Heeft u zelf een samenwerking met mooie resultaten die u graag met ons wilt delen? Mail dan uw voorbeeld naar info@samenwerkenvoorwerk.nl of naar Femke Kooijman: kooijman@abu.nl.

Gerelateerde artikelen