ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Ervaringen met de Geldfit-pilot

Schulden zijn een groot maatschappelijk probleem. Uit onderzoek blijkt dat uitzendkrachten met geldproblemen dat niet bij de werkgever melden door schaamte en omdat ze niet weten waar ze terecht kunnen. We weten dus dat het speelt, maar niet bij wie. De NSR kan via haar platform www.geldfit.nl mensen met geldzorgen in kaart brengen. Daarom startten de NSR en ABU het afgelopen jaar pilots onder verschillende uitzendorganisaties om uitzendkrachten met geldzorgen beter en gerichter te helpen.

Geldfit.nl verlaagt de drempel voor uitzendkrachten om schuldproblemen op te lossen. Dit blijkt uit een pilot bij vier leden. 15% van de benaderde uitzendkrachten zette een eerste stap om geldzorgen aan te pakken.

De NSR en ABU draaiden drie maanden lang pilots bij Timing, Olympia, IU Groep en Driessen. De uitzendbureaus brachten het hulpplatform Geldfit.nl actief onder de aandacht bij uitzendkrachten via banners, mailingen en andere kanalen. Op Geldfit.nl krijgen mensen via een test gratis en anoniem inzicht en advies over hun financiële situatie. De vier deelnemende uitzendorganisaties vertellen over hun ervaringen met het inzetten van Geldfit.

“Financiële fitheid is voor onze mensen een minder beladen onderwerp geworden.”

“Bij de IU Groep vinden we financiële gezondheid belangrijk. Geldfit spreekt ons aan omdat dit preventief en laagdrempelig kan werken, dus voordat er grote financiële problemen ontstaan. Daar waren wij naar op zoek. We werken met Doorzaam al samen voor budgetcoaching. Geldfit is een goede aanvulling hierop.

We proberen het onderwerp op vaste momenten bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld in ontwikkelgesprekken. Sinds we Geldfit gelanceerd hebben in ons portaal en standaard noemen als iemand start, merken we dat onze intercedenten makkelijker het gesprek aangaan. Uitzendkrachten zijn al vertrouwd met het onderwerp en hebben minder het idee: waarom spreek je juist mij aan? Dat neemt bij intercedenten ook de schroom weg om erover te beginnen. Financiële fitheid wordt zo meer en meer een standaard onderwerp, zoals veilig werken dat al is.

Behalve dat we de duurzame inzetbaarheid van onze uitzendkrachten vergroten, vind ik bij dit project de zorgplicht belangrijk. Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, het is een kwestie van goed werkgeverschap.”

Kristel Dashorst is HR business partner voor flex en vast bij IU-Groep

Mensen voelen zich veilig om weer zelf de regie te pakken over hun financiën.”

“Iedereen heeft recht op betekenisvol werk. Maar schuldproblemen kunnen dit flink in de weg staan. Omdat voorkomen beter is dan genezen, zetten wij ons samen met onder andere Geldfit in om flexkrachten met geldproblemen en schulden financieel te coachen. Er wordt regionaal al veel geregeld maar wij als landelijke organisatie hebben juist veel baat bij dit landelijke traject.”

Geldfit biedt een manier om datagedreven en op grote schaal te zorgen voor impact. Die anonieme aanpak lijkt onpersoonlijk maar werkt op het thema schulden beter. Ervaring leert namelijk dat mensen dichtslaan als we meteen inzetten op persoonlijk contact. Mensen schamen zich ervoor en delen liever niets over hun situatie met de buitenwereld. Met behulp van de app kunnen ze zelf de regie pakken. Zo creëren we een klimaat waarin mensen zich veilig voelen en niet bang hoeven te zijn dat ze hun werk kwijtraken omdat ze schulden hebben.

De tool Geldfit is opgenomen in onze de Mijn Olympia app. Mensen doen op eigen initiatief en anoniem een test. Ook krijgen ze allerlei tips. Vervolgens gaan ze een traject in. Meestal vinden ze zelf hun weg. In een enkel geval benaderen ze ons daarna om meer informatie. Een voordeel is dat wij onze medewerkers niet hoeven te trainen op het herkennen van schulden.

Om flexkrachten te wijzen op de hulpmogelijkheden van Geldfit hebben we een mailing gestuurd. En niet zonder resultaat. Zo werden we benaderd door een man die ons vertelde dat deze mail een geschenk uit de hemel was. Hij had hulp nodig maar geen idee waar hij moest beginnen. Dit soort verhalen geeft ons energie om door te pakken.”

Marcella de Muinck is directeur Werkvertrouwen van Olympia

“Een extra front tegen hulp bij geldproblemen.”

“Als uitzendorganisatie voelen wij de noodzaak om wat te doen aan schuldenproblematiek. Zo’n 9 à 10% van onze flexkrachten kampt met geldproblemen. Het is ingrijpend en alomvattend in het leven van mensen. Wij zijn dan ook direct aangehaakt bij de pilot en enthousiast over de resultaten. Onlangs heeft de directie besloten dat we in het nieuwe jaar aansluiten bij de Nationale Schuldhulproute (NSR).

Wij hebben zo’n 15 duizend flexkrachten die onze app gebruiken een berichtje gestuurd of zij ook weleens geldzorgen ervaren met een doorverwijzing richting de test op geldfit.nl. Ongeveer 1300 mensen hebben daarop de website van Geldfit bezocht en de test gedaan. Goede conversiecijfers, volgens de NSR. Bij182 flexkrachten leidde dit tot persoonlijk online advies. Dit kan variëren van daadwerkelijke schuldhulp via de gemeente of persoonlijk, anoniem advies via de Fikks app.

Het is fijn om een tweede front te hebben waarop je iets aan schulden kunt doen. Ons andere front is de persoonlijke band. Onze intercedenten krijgen een training over het herkennen van schuldenproblematiek en wat je kan bieden aan hulp of doorverwijzing zoals budgetcoaching via Doorzaam. Maar het is fijn om ook een kanaal als de NSR te hebben. Dit online kanaal kan ook een preventieve rol vervullen. Mensen kunnen zich al bewust worden van de mogelijkheden voordat het probleem te groot wordt.”

Sandra de Haan, Adviseur Sociale Zaken van Timing

“Geldfit is een wegwijzer in het landschap van schuldhulpverlening.”

“Samen met ABU, Geldfit en andere deelnemers van de pilot hebben we gespard over het onderwerp schulden bij flexmedewerkers.

Daarnaast hebben we Geldfit gebruikt in landelijke communicatie-uitingen. In de omgeving Mijn Driessen kregen medewerkers bijvoorbeeld een pop-up met de vraag ‘Benieuwd naar je financiële situatie? Doe de Geldfit-test’. Daarnaast hebben we het onderwerp financiële fitheid opgenomen in onze nieuwsbrief. Het was het meest gelezen onderwerp.

Het voordeel van Geldfit is dat het duidelijkheid schept in het landschap van schuldhulpverlening. Er zijn zó veel instanties. De test filtert heel goed wat mensen nodig hebben, afhankelijk van hun situatie. En daarnaast dat het anoniem is. Tevens werken wij samen met een partij die budget coaches in dienst heeft. Maar het aantal verzoeken dat wij hiervoor krijgen is gering. Mensen zoeken kennelijk naar iets laagdrempeligs.”

Anca Liemburg is Adviseur HRM voor flexibele medewerkers van Driessen

Gerelateerde artikelen