ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Financieel Fit-kalender augustus: life events

Verwachte en onverwachte life events  kunnen grote gevolgen hebben voor iemands financiële gezondheid. Zeker als zo’n gebeurtenis onverwacht komt, is er een groot risico op financiële problemen.

Als werkgever kun je je werknemer helpen om zich hier bewust van te worden. Weet je wat er speelt in iemands leven? Dat helpt bij het voeren van het gesprek over de financiële situatie. In de Financieel Fit-kalender van Doorzaam, ABU en NBBU staat dit thema in augustus centraal. Bekijk de tips op:

Financieel fit -> augustus

Rochelle van Belle vanbelle@abu.nl

Gerelateerde artikelen