ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Financieel fit kalender juli: laaggeletterdheid

Een ongezonde financiële situatie kan verschillende oorzaken zaken hebben, bijvoorbeeld een levensgebeurtenis als een scheiding. Een andere veel voorkomende oorzaak is laaggeletterdheid. Mensen die laaggeletterd zijn, hebben moeite met lezen en schrijven en/of rekenen. Zij gaan ook minder makkelijk om met de computer of smartphone. Het grip krijgen op geldzaken is daardoor vaak lastig.

In de maand juli besteed Doorzaam in de Financieel Fit kalender aandacht aan schulden onder laaggeletterden. Bekijk eens hoe u laaggeletterden kun helpen.

Rochelle van Belle, vanbelle@abu.nl

Gerelateerde artikelen