ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Financieel Fit-kalender: loon en loonbeslag

Een goede financiële gezondheid is belangrijk voor iedereen. Soms is dit echter niet het geval en krijgt iemand te maken met schulden of loonbeslag. Wat te doen als er een loonbeslag binnen komt? Hoe verloopt het gesprek met de medewerker en wat zijn de aandachtspunten? Praktische handvatten vind je in de Financieel Fit-kalender die de ABU samen met Doorzaam en NBBU heeft opgesteld.

Als er beslag wordt gelegd op het loon van een medewerker komt er veel op je af. Voor er beslag op het loon wordt gelegd, komt er vaak eerst een verzoek om informatie van een deurwaarder. Als werkgever ben je verplicht om hieraan mee te werken. Dit is ook een goed moment om in gesprek te gaan met de medewerker: er kan wellicht nog een betalingsregeling getroffen worden met de schuldeiser.

De informatie over beslaglegging is privacygevoelig en mag niet met iedereen gedeeld worden. Alleen de personen binnen de organisatie die bij de ‘verwerking’ van het loonbeslag betrokken zijn hebben toegang tot deze informatie.

Gerelateerde artikelen