ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Handreiking: Maak de weg naar werk duurzaam en eenvoudig

De alliantie Samen werken voor werk heeft vandaag een handreiking gestuurd naar informateur en politieke partijen, getiteld Maak de weg naar werk duurzaam en eenvoudig. De doelgroep: mensen die hun werk dreigen te verliezen of die al werkloos zijn. Publiek-private samenwerking is de sleutel.

Ondersteuning bij de weg naar duurzaam werk komt van:

  • Eenvoudig gebruik van loonkostensubsidie en jobcoaching
  • Toegankelijke bestanden van werkzoekenden voor werkgevers
  • Het recht op begeleiding en scholing aan mensen die op zoek zijn naar werk.

De Alliantie Samen werken voor werk is een samenwerkingsverband van de brancheorganisaties de ABU, Cedris, NRTO en OVAL.

Gerelateerde artikelen