ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Komt uw uitzendkracht in aanmerking voor energietoeslag?

Huishoudens met een inkomen van € 2.070 per maand of lager komen mogelijk in aanmerking voor een energietoeslag. Deze toeslag helpt huishoudens met de stijgende energierekening.

De energietoeslag is beschikbaar voor ongeveer 850.000 huishoudens.  Een deel van de uitzendkrachten in de uitzendbranche komt waarschijnlijk hiervoor in aanmerking. Deze toeslag heeft geen gevolgen voor de huur-, zorg- of kindertoeslag en bedraagt € 800,-. De energietoeslag wordt aangevraagd bij de gemeente. Ons advies is om deze regeling bij uw uitzendkrachten onder de aandacht te brengen. Verwijs ze naar de gemeente om een aanvraag in te dienen of help ze daarbij.

Rol van de gemeente

Wilt u of uw uitzendkracht weten hoe de energietoeslag precies werkt? Dan kan u of uw uitzendkracht contact opnemen met de gemeente.

De overheid heeft de gemeenten richtlijnen gegeven voor de uitvoering van de energietoeslag. De gemeente bepaalt:

  • Welke doelgroep de energietoeslag krijgt;
  • De periode waarover naar het inkomen gekeken wordt;
  • Of vermogen meetelt en op welke manier;
  • De hoogte van de energieslag.

Inkomensgrens

De inkomensgrenzen verschillen per gemeente. De landelijke richtlijn van de overheid is om mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum in aanmerking te laten komen voor de energietoeslag.

Het sociaal minimum is het bedrag dat iemand volgens de overheid minimaal nodig heeft om van te leven. Dat bedrag is niet voor iedereen hetzelfde. Hoe hoog het sociaal minimum is hangt af van de leeftijd en de leefsituatie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het bedrag vast.

Hieronder vindt u de landelijke richtlijn. Is het inkomen lager of net iets hoger is dan de richtlijn? Dan kunt uw uitzendkracht contact opnemen met de gemeente met de vraag of de aanvraag alsnog mogelijk is.

Landelijke richtlijn
Gehuwd/gelijkgestelden € 2.070
Alleenstaand van 21 jaar en ouder € 1.501
Alleenstaande van 20 jaar € 1.134
Alleenstaande van 19 jaar € 824
Aleenstaande van 18 jaar € 690


Voorbeeldbericht voor uw uitzendkrachten

U kunt uw uitzendkrachten wijzen op deze energietoeslag via uw eigen kanalen (Whatsapp, Facebook, Instagram et cetera.) We hebben een voorbeeldbericht voor u gemaakt:

Verdien je samen je partner minder € 2.070 (bruto per maand)? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de energietoeslag. Neem contact op met of ga langs bij jouw gemeente. De toeslag bedraagt € 800,-.

De energietoeslag is bedoeld om huishoudens te helpen met de stijgende energierekening. De energietoeslag heeft geen gevolgen voor de huur-, zorg- of kindertoeslag.

Gerelateerde artikelen