ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Nieuwe campagne tegen fysieke overbelasting

Er is meer aandacht nodig voor het voorkomen van beroepsziekten door lichamelijke belasting. Daarom lanceert staatssecretaris Bas van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op woensdag 28 oktober de campagne Hoe TOP werk jij? Pak lichamelijke belasting aan!

Cijfers van TNO laten zien dat bijna een half miljoen werknemers kampen met fysieke aandoeningen door het werk. Deze klachten leiden jaarlijks tot zeven miljoen verzuimdagen en een kostenpost voor werkgevers van 1,5 miljard euro, nog los van de zorgkosten.

Naast voorlichtingsactiviteiten kunnen werkgevers en brancheorganisaties een online toolbox met gratis hulpmiddelen en instrumenten krijgen. Werknemers kunnen zelf via een online test in vijf minuten in kaart brengen welke risico’s zij lopen op lichamelijke belasting. Daarna worden ze doorverwezen naar voor hen relevante hulpmiddelen en adviezen.

Deze test is te vinden op www.hoetopwerkjij.nl.

Op onze website vindt u onder andere de arbocatalogus voor Vaste Medewerkers. Ook op de website van Doorzaam zijn informatie, tools en diensten te vinden met betrekking tot de gezondheid van uitzendkrachten.

Gerelateerde artikelen