ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Nieuwe flyer over wat uitzendbureaus doen voor werkzoekenden

Werkzoekenden zien vaak door de bomen het bos niet meer. Hoe kom ik aan werk? Is er misschien nog een vakopleiding of begeleiding nodig? ABU-leden kunnen veel betekenen bij het maken van de juiste match tussen vraag en aanbod.

Toch zijn sommige werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden nog onbekend met hoe uitzendbureaus werken en wat ze kunnen bieden. Daarom heeft ABU met UWV, Servicepunt Flex en NBBU een flyer ontwikkeld. Die laat zien wat de meerwaarde is van het uitzendbureau. De flyer wordt verspreid via Servicepunt Flex.

We moedigen ABU-leden bij deze aan om deze flyer te verspreiden onder uw eigen contacten met de publieke sector. Zo lezen meer werkzoekenden dat zij hun kans op werk kunnen vergroten door zich in te schrijven bij uitzendbureaus. Natuurlijk kan flyer ook gebruikt worden om aan eigen kandidaten uit te leggen hoe het uitzendbureau werkt.

De folder is een initiatief van het PPS-platform Bij het PPS-platform zijn ABU, NBBU, UWV, Servicpunt Flex, 8 leden van ABU en 4 leden van NBBU aangesloten. Doel van het platform is om de publiek private samenwerking met UWV te verbeteren om zo meer uitkeringsgerechtigden via de uitzendbranche naar duurzaam werk te leiden.

Gerelateerde artikelen