ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Nieuwe ronde STAP-budgetten op 28 februari

Op 28 februari start een nieuwe ronde voor het aanvragen van een STAP-budget. STAP was tijdelijk on hold gezet vanwege misbruik. Er zijn nieuwe regels om misbruik door opleiders te voorkomen.

Er komt een maximum van 300 toekenningen per opleiding en aanbieders van snoepreisjes en cadeaus worden aangepakt. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Per mei 2023 wordt de definitie van scholing nog verder aangescherpt.

Werkenden en werkzoekenden kunnen het STAP-budget één keer per jaar aanvragen via een portal van UWV. Elke twee maanden start een aanvraagperiode.

Vraag STAP-budget aan

Josien van Breda, vanbreda@abu.nl

Gerelateerde artikelen