ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Omscholingsregeling techniek en ICT

Begin juli publiceert EZK een omscholingsregeling om mensen te leiden naar een kansrijke baan in de techniek of ICT. De openstelling is in september, oktober en november.

Het gaat een omscholingsregeling naar kansrijke beroepen in ICT en techniek. Met deze regeling wil EZK stimuleren dat werkgevers nieuwe en bestaande werknemers aansporen een omscholingstraject te volgen naar een baan in de techniek of ICT. De regeling is afgelopen september aangekondigd in het sociaal pakket. Dit sociaal pakket is onderdeel van het derde crisis- en herstelpakket als reactie op de coronacrisis.

Onderdeel van de regeling zal inhouden:
  1. Dat ten minste €1000,- van de €3.750,- subsidie moet worden besteed aan externe inkoop van scholing. De definitie van scholing is breed: dus ook branche- en/of sector-erkend en private opleiders. Dit sluit aan bij de eisen aan scholing van NL Leert door – sectoraal maatwerk.
  2. De scholingsinstelling en de om te scholen werknemer tekenen zelf ook een korte verklaring. Dit naar voorbeeld van de tripartiete overeenkomst die bij de subsidieregeling praktijkleren gebruikelijk is. Deze aanpassing vermindert het potentiële misbruik aanzienlijk.
  3. Omscholing moet dienen voor de uitoefening van een beroep dat staat vermeld in de UWV-inventarisatie van kansrijke beroepen onder de paragrafen techniek en ICT. Hiermee is het een objectiveerbare en limitatieve lijst beroepen die vallen onder de regeling.
  4. Een werkgever kan nu voor maximaal zes (nieuwe) werknemers een subsidie aanvragen: in eerdere versies was dit 33. Dit voor de spreiding onder aanvragers en zodat de regeling onder een ander uitvoeringsregime valt.
Publicatie en openstelling
De regeling wordt begin juli gepubliceerd. Openstelling is vervolgens in september, oktober en november 2021. Streven is dat RVO na aanvraag zo snel mogelijk de subsidie uit kan keren via een 100% bevoorschottingssystematiek.

Gerelateerde artikelen