ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Omscholingsvouchers Doorzaam: vanaf 23 augustus

Stichting Doorzaam heeft Omscholingsvouchers in het leven geroepen. Deze zijn bijvoorbeeld bedoeld voor uitzendkrachten die werken in een beroep werken waar minder vraag naar is. Voor hen zijn voldoende alternatieven, maar zij hebben niet altijd de goede kwalificaties.

Aan het omscholen naar kansrijke beroepen hangt natuurlijk een prijskaartje, dat voor veel uitzendkrachten te hoog is. Daarom stelt Doorzaam Omscholingsvouchers beschikbaar: voor werkzame uitzendkrachten. De Omscholingsvoucher is een tegemoetkoming van maximaal € 1500 exclusief btw in de opleidingskosten die gemaakt worden om de uitzendkracht om te scholen naar een kansrijk beroep.

Uitzendkrachten kunnen interesse tonen in de Omscholingsvoucher vanaf 23 augustus. Uitzendbureaus kunnen de aanvraag regelen voor hun uitzendkrachten.

Let op: Doorzaam hanteert het op=op principe! Wees er dus op tijd bij.

Gerelateerde artikelen