ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Pilot DOORZAAM: Budgetcoaching

Een oorzaak van ziekteverzuim kan zijn een lastige financiële privésituatie. Uit onderzoek blijkt dat 62% van de werkgevers te maken krijgt met deze problematiek.

DOORZAAM is een pilot Budgetcoaching gestart om uitzendkrachten in deze lastige situatie te kunnen ondersteunen.

Het doel van de pilot is om de uitzendbranche beter te kunnen adviseren over wat de effecten van budgetcoaching zijn. Hoe kan dit in de bedrijfsvoering opgenomen worden?

Deelnemen aan de pilot

Heb je als uitzendbureau interesse om uitzendkrachten te laten deelnemen aan deze pilot? Neem dan contact op met DOORZAAM om te horen wat de mogelijkheden zijn: 020 – 655 82 16.

Gerelateerde artikelen