ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

RMT's nu landelijk dekkend

Mensen die sinds de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken, kunnen vanaf vandaag overal in het land terecht, bij een van de 35 Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s). Wat vorig jaar begon met drie arbeidsmarktregio’s – Groot Amsterdam, Midden-Brabant en Utrecht – is inmiddels een landelijk dekkend netwerk.

De RMT’s zijn een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, onderwijs, SBB, vakbonden en werkgeversorganisaties. De bedoeling is om werkloosheid te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren, door die dienstverlening te bieden die nodig is voor de (over)stap naar nieuw werk.

ABU is actief in de Regionale Mobiliteitsteams: we banen de weg voor onze leden. Wij blijven inzetten op nauwe betrokkenheid van private intermediairs: zij kunnen de RMT’s ondersteunen bij de bemiddeling van werk naar werk.

Lees meer in dit nieuwsbericht van rijkoverheid.nl.

 

Gerelateerde artikelen