ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Sluit uw organisatie aan op Geldfit

Eén loket om uw uitzendkrachten te helpen met financiële gezondheid

De ABU is de samenwerking aangegaan met de Nationale Schuldhulp Route (NSR). Als partner van de NSR wordt het voor onze leden mogelijk om een grote impact te hebben op de financiële gezondheid van uitzendkrachten. Dat is voor werkgevers een zaak van goed werkgeverschap. Sluit u daarom aan op het bewezen effectieve ABU-portaal van Geldfit.

De missie van NSR is om mensen met geldzorgen eerder te bereiken en begeleiden. Geldfit.nl is hierbij het middel. Het anonieme en online karakter van Geldfit werkt drempelverlagend: het brengt uitzendkrachten die met schaamte over het onderwerp rondlopen in beweging.

Ingrijpend probleem

Geldzorgen zijn een groot probleem, omdat het ingrijpt op iemands hele leven en kan leiden tot een neerwaartse spiraal. Dat willen we voorkomen. Zeker nu de kosten van levensonderhoud sterk zijn toegenomen en geldzorgen de Nederlandse samenleving hard raken.

Wat is geldfit.nl?

Op geldfit.nl kunnen mensen op eigen initiatief en anoniem een test over hun financiële situatie doen. De uitslag geeft hen tips voor vervolgstappen.

In een pilot brachten uitzendbureaus Timing, Olympia, IU Groep en Driessen Geldfit onder de aandacht. Dat deden zij met banners, mailingen en andere kanalen. Deze pilot heeft laten zien dat mensen door deze anonieme manier van interactie makkelijker op het goede spoor komen. Uitzendkrachten zonder geldzorgen worden meer geldbewust. En uitzendkrachten met geldzorgen worden door Geldfit.nl gekoppeld aan een lokaal schuldhulpinitiatief, voor persoonlijk advies op maat.

“Mensen voelen zich veilig om weer zelf de regie te pakken over hun financiën.”

Marcella de Muinck is directeur Werkvertrouwen van Olympia

Versnipperde aanpak vraagt om één loket

Veel ABU-leden nemen al maatregelen om het aantal uitzendkrachten met financiële problemen terug te dringen. Maar deze inspanningen kunnen effectiever en meer gezamenlijk worden gedaan. Werkgevers die de samenwerking opzoeken met schuldhulp-initiatieven, zijn vaak zoekend in een versnipperd aanbod. Zij hebben behoefte aan één loket. Het ABU-portaal op Geldfit voegt deze behoeftes samen en neemt bestaande drempels weg.

Wat u krijgt als u zich aansluit bij Geldfit (alleen voor onze leden)

Sluit u aan. Dan kunt u onmiddellijk werk maken van de financiële fitheid van uw werknemers.

U krijgt na aanmelding het volgende.

1. U kunt uw uitzendkrachten doorverwijzen naar één ABU-landingspagina voor advies op maat.
2. Voor de aansluiting van werkgevers krijgt u een implementatiekit met voorbeeldberichten om binnen 24 uur te kunnen starten met doorverwijzen.
3. U kunt de impact van uw campagnes monitoren door een utm-code. Een dashboard met rapportages komt maandelijks uw kant op.
4. U kunt deelnemen aan workshops ABU-NSR voor de uitwisseling van best practices en het verbeteren van uw inspanningen om uitzendkrachten te bereiken en te mobiliseren.
5. Toegang tot Helpdesk van ABU & Geldfit voor (technische) vragen rondom implementatie.

Wat kost het?

Een overzicht van de kosten vindt u op Mijn ABU. We maken gereduceerde tarieven mogelijk voor 2024.

Meld u aan (alleen voor leden)

Ben u lid en wilt u uw organisatie ook aansluiten op Geldfit? Stuur een e-mail naar: geldfit@abu.nl.

Wie doen mee?

 

Gerelateerde artikelen