ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen ICT en techniek

Wilt u een of meer van uw medewerkers of nieuwe medewerkers laten omscholen naar een beroep in de techniek of ICT? Als werkgever kunt u aanspraak maken op financiële ondersteuning van de nieuwe Omscholingsregeling.

Tot 31 december 2021 is er een subsidie van 3.750 euro verkrijgbaar voor het omscholen van (nieuwe) uitzendkrachten naar een beroep in de techniek of ICT. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. De belangrijkste zijn:

  • De uitzendkracht moet vóór 1 juli 2021 niet in het beroepssegment werken waarbinnen het betreffende kansrijke ICT- of technische beroep valt dat de medewerker gaat uitoefenen.
  • De opleiding leidt op voor een beroep dat staat op de lijst van kansrijke beroepen.
  • De uitzendkracht is al langer dan twee jaar van het voortgezet onderwijs af.
  • De uitzendkracht krijgt na afronding van de opleiding duurzaam contract, dat wil zeggen minimaal zes maanden, de baan waar hij voor is opgeleid.

Met deze omscholingsregeling wil het ministerie van EZK de drempel voor omscholing en switchen verlagen.  Het zorgt hopelijk voor beweging op de arbeidsmarkt,   vooral naar beroepen waar een enorm tekort aan mensen is.

Gerelateerde artikelen