ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Traject DOORZAAM helpt uitzendkrachten met stress

Onzekerheid en angst kunnen bij uw medewerkers spanning en stress oproepen. Ziekteverzuimcijfers over het eerste kwartaal van 2020 laten een duidelijke coronapiek zien in de tweede helft van maart. Na de aangekondigde maatregelen op 12 en 15 maart is het totaal aantal ziektegevallen toegenomen met 26,9 procent ten opzichte van februari.

Wilt u preventief aan de slag met de mentale gezondheid van uw uitzendkrachten? Om zo te voorkomen dat werkende uitzendkrachten door stress en/of financiële zorgen uitvallen? Een gesprek met een onafhankelijk coach kan deze uitzendkrachten helpen.

Het traject van DOORZAAM ‘Alles-in-1-voor-uitzendkrachten’ helpt hierbij. Onder persoonlijke begeleiding van een coach onderzoekt de uitzendkracht wat de triggers zijn voor onder andere de ervaren stress. De coach kijkt wat er nodig is om de stress bij de uitzendkracht te verminderen of zelfs helemaal weg te nemen.

Gerelateerde artikelen