ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Van werk naar werk

In een samenleving met snelle baanveranderingen en flexibilisering van de arbeidsmarkt, moeten werknemers en werkgevers wendbaar zijn en toch bepaalde zekerheden houden. Dat vraagt om meer ‘zebrapaden’ op de arbeidsmarkt. Zo kunnen werknemers veilig kunnen oversteken van-werk-naar-werk en werkloosheid wordt voorkomen.

Inspiratiegids voor van-werk-naar-werktransities

In de inspiratiegids ‘Veilig oversteken’, worden tien praktijkvoorbeelden van verschillende kanten belicht. Zodat anderen kunnen leren van de aanpak en ervaringen van de betrokken werkgevers, werknemers, vakbonden en intermediairs.

Cases van-werk-naar-werk: Aldel

Het faillissement van aluminiumbedrijf Aldel in Delfzijl begin 2014 was een grote klap voor de regionale economie en de kwetsbare arbeidsmarkt in Noord-Groningen. Een razendsnel geformeerd mobiliteitscentrum heeft medewerkers ondersteund en de meesten begeleid naar nieuw werk. Met hulp uit onverwachte hoek. Lees over de case in de Inspiratiegids.

Conclusies Veilig oversteken

  1. Werkgevers en werknemers moeten tot nu toe eerst ‘pijn’ voelen, voordat zij actie ondernemen en arbeidsmarkttransities realiseren. Dat geldt voor gedwongen en preventieve mobiliteit.
  2. Stimuleer vroegtijdige arbeidsmobiliteit want voorkomen is beter dan genezen. Ook bij tijdelijke initiatieven geven initiatiefnemers aan de volgende keer liever preventief te werken. Dat getuigt namelijk van goed werkgeverschap en helpt negatieve effecten van reorganisaties voorkomen.
  3. Een belangrijk moment voor de ontwikkeling van werknemers bij gedwongen transities is het keuzemoment tussen een mobiliteitstraject en ‘de zak met geld’. Als werknemers niet goed worden begeleid en voorgelicht over de effecten van ontslag, kiezen ze eerder voor geld. Dit is nadelig voor hun perspectief op de arbeidsmarkt.
  4. Tijdens werk investeren in opleiding en ontwikkeling zorgt ervoor dat mensen met relatief weinig trainingsmiddelen weer op weg geholpen kunnen worden. Bij gedwongen transities wordt vaak een aantal vaste hulpmiddelen ingezet.
  5. Inschakelen van private intermediair helpt bij zorgvuldig opzetten mobiliteitstrajecten.
  6. Intersectorale mobiliteit biedt meer perspectief dan op sectoraal niveau.
  7. Een groot netwerk van diverse stakeholders helpt bij het vergroten van arbeidsmobiliteit.

Vier deskundigen over van-werk-naar-werk

Ook in de Inspiratiegids Veilig oversteken: vier experts geven hun visie en adviezen voor de toekomst. Hierbij komen ook lessen uit andere landen aan bod.

“Traditioneel is rijksbeleid nog gericht op overeenkomsten tussen regio’s, niet op verschillen.” – Peter van Lieshout (1958) is psycholoog en filosoof en sinds 2004 lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

“De sectorale infrastructuur in Nederland is een groot probleem.”  – Ton wilthagen is hoogleraar institutionele-juridische aspecten van de arbeidsmarkt in nationaal en internationaal perspectief bij Tilburg University.

“De kunst is om economische en innovatieve vraagstukken te koppelen aan maatschappelijke.” – Anneke Goudswaard is senior onderzoeker en adviseur bij TNO (sinds 1993) en heeft veel onderzoek gedaan naar flexibilisering

“De Noord-Europese landen kennen meer samenwerking en halen daarmee betere resultaten.” – Irmgard Borghouts is senior onderzoeker bij ReflecT, Research institute for Flexicurity, Labour Market dynamics and Social Cohesion (Tilburg University)

Gerelateerde artikelen