ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Volg het commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid

Regelmatig wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd en besloten over onderwerpen die de uitzendbranche raken. In deze rubriek belichten we een actueel onderwerp: het commissiedebat armoede- en schuldenbeleid.

Op woensdag 15 december staat een commissiedebat over Armoede- en schuldenbeleid gepland. Hierbij zullen de woordvoerders SZW van de fracties in debat gaan met demissionair staatssecretaris Wiersma. Op de agenda staat onder andere de SER-verkenning Werken zonder Armoede.

Wat vindt de ABU?

Het aantal mensen met schulden neemt toe. Zo’n 10 procent van de Nederlandse huishoudens heeft ernstige betalingsproblemen. Uit onderzoek van de ABU naar de financiële gezondheid van uitzendkrachten blijkt dat een op de elf uitzendkrachten ook te maken heeft met financiële problemen. Om deze uitzendkrachten te helpen neemt de meerderheid van de uitzenders maatregelen om het aantal uitzendkrachten met financiële problemen terug te dringen. Als zij dit niet doen, dan is dit vooral om reden van privacy.

Veel uitzendorganisaties werken samen met andere partijen om uitzendkrachten met schulden te helpen, zoals de gemeenten en schuldhulpverleningsinstellingen. Ook de ABU zet zich in om partijen bij elkaar te brengen om de schuldenproblematiek van uitzendkrachten terug te dringen. Zo heeft de ABU een instrumentenkoffer ontwikkeld om uitzendondernemers hierbij te helpen, is onlangs meegewerkt aan een pilot met de Nederlandse Schuldhulproute en wordt het bewustzijn op dit onderwerp vergroot met een jaarkalender van de ABU, NBBU en DOORZAAM, waarin per maand een onderwerp met betrekking tot financiële gezondheid. Ook wordt aan zowel werkgever/ intercedent als uitzendkracht via het sectorale sociale fonds Doorzaam budgetcoaching en eerste hulp bij geldzorgen aangeboden.

De ABU vindt dat de SER-verkenning een goede bundeling van aanbevelingen bevat gericht op het vergroten van de bestaanszekerheid van werkenden. Ook geeft de verkenning inspiratie voor de politiek om knelpunten in wet- en regelgeving rondom werk en inkomen te tackelen. Zo schiet het systeem zijn doel voorbij wanneer mensen, die werken met een uitkering willen combineren, werkaanbod afslaan om rigide financiële afrekeningen te voorkomen. Aanpassingen om (meer) werk aantrekkelijker en meer lonend te maken zijn nodig. Hierbij kan worden gedacht aan bijverdienen met een uitkering minder risicovol maken (financieel voorspelbaarder met ruimte voor maatwerk), het financieel aantrekkelijker maken om extra uren te werken (verlaging werkgeverslasten arbeid). Ook kan worden gezorgd voor een betere begeleiding vanuit de gemeenten wanneer vanuit de Participatiewet wordt gestart met werken (warme overdracht naar werkgevers).

Wat: Commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid

Wanneer: woensdag 15 december 14.00 - 18.00 uur

Waar: Tweede Kamer (live te volgen)

Gerelateerde artikelen