ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Voorstel om ‘corona-bestand’ met werkzoekenden te voorkomen

De ABU, Cedris, NRTO en OVAL – verenigd in de alliantie Samen werken voor werk – roepen de politiek op snel gerichte maatregelen te nemen om te voorkomen dat er een ‘coronabestand’ met werkzoekenden ontstaat. De alliantie pleit er daarom voor om haast te maken met de invoer van een ontwikkelrekening voor iedereen. Het statement heet Iedereen aan de slag, aan de slag voor iedereen

Bij de voorgestelde ontwikkelregeling horen: een activerend inkomensbeleid, harmonisatie van arbeidsmarktinstrumenten, recht op begeleiding naar werk en een beter zicht op werkzoekenden. Vernieuwende samenwerking is hierbij cruciaal.

De impact van de coronacrisis maakt de noodzaak groter om sneller verbeteringen door te voeren, stelt de alliantie. Wachten op een volgend kabinet is onverstandig. Kansen op werk zijn er in de groeisectoren. Om mensen snel van werk-naar-werk of van uitkering-naar-werk te helpen, is scholing en begeleiding noodzakelijk. Mensen moeten weer fit gemaakt worden voor deze vernieuwde arbeidsmarkt. Een forse uitbreiding van het scholingsbudget na NOW 2.0 is dan ook nodig.

Daarbij is inzicht in profielen in de bestanden van UWV en gemeenten essentieel. Daarom pleiten de alliantiepartners voor één kansenregister waar werkgevers direct contact kunnen leggen met kandidaten.

Stap naar werk moet eenvoudiger en zonder risico’s
De crisis gaat vooral mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt raken. Belangrijk is om hen zo actief mogelijk te houden. Het moet lonend zijn om (tijdelijk) werk aan te nemen, zonder risico’s op financiële problemen vanwege verschillende geldstromen, of problemen door terugval.

Een dergelijk flexibel sociaal vangnet maakt ‘simpel switchen’ tussen banen of van werkloosheid naar werk mogelijk. De inzet voor kwetsbare mensen blijft nodig om de ambitie van een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Voor een groep mensen zal loonvormende arbeid zonder ondersteuning nooit een reëel perspectief worden. De alliantie pleit daarom voor een flinke verruiming van de huidige reguliere participatiebudgetten. Juist door de coronacrisis zijn deze budgetten nog harder nodig.

Samenwerking ,juist nu
De werkloosheid gaat fors oplopen. Om de grote stroom van werkzoekenden op te kunnen vangen, zijn de juiste arbeidsmarktinstrumenten nodig en is het cruciaal dat publieke en private arbeidsmarktpartijen juist nu de handen ineen slaan. Dat vraagt om vernieuwende samenwerking waarbij de werkzoekende centraal staat en bestaande schotten tussen organisaties en regelingen worden weggenomen. Landelijk, regionaal en lokaal. Ieder vanuit zijn eigen expertise. De alliantie Samen werken voor werk heeft door de duizenden aangesloten dienstverleners per arbeidsmarktregio een wendbaar en passend arrangement, waarmee werkzoekenden en werkgevers snel en op grote schaal bij elkaar gebracht worden. Hiermee geeft de alliantie tevens invulling aan de oproep van de commissie Regulering van werk om te komen tot een maatschappelijke alliantie voor een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid.

Over de alliantie Samen werken voor werk
De ABU, Cedris, NRTO en OVAL hebben zich verenigd in de alliantie Samen werken voor werk. De leden van de alliantiepartners zijn dagelijks actief in het hart van de arbeidsmarkt en vertegenwoordigt duizenden dienstverleners met een landelijk en regionaal dekkend netwerk. Samen maken zij zich sterk om meer mensen duurzaam aan het werk te helpen en te houden met een compleet dienstenpakket (scholing, begeleiding, uitzenden, re-integratie en sociale werkgelegenheid). Dit netwerk is per regio als maatwerk inzetbaar voor werkgevers en werkzoekenden, afgestemd op de regionale vraagstukken. 

Gerelateerde artikelen