ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Webinar Loonbeslag: hoe pakt u als werkgever het proces aan?

De ABU biedt haar leden de mogelijkheid om via Geldfit werknemers financieel fit te houden en bij financiële zorgen door te verwijzen naar één loket. Meer informatie over hoe u hiervan gebruik kunt maken lees u terug onder de Geldfit Tool op Mijn ABU.

Webinar Loonbeslag door MKB-Nederland en VNO-NCW
Niettemin kunt u als werkgever te maken krijgen met een loonbeslag. Wij brengen daarom graag het webinar, georgangiseerd door MKB-Nederland & VNO-NCW, onder de aandacht dat op het proces rondom het loonbeslag inzoomt. Zo weet u hoe juist en adequaat te handelen bij een loonbeslag.

Het webinar is op maandag 26 juni. Aanmelden voor het webinar kan hier.

Gerelateerde artikelen