ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Arbeidsvoorwaardenbedrag in de loonaangifte 2023

Eind vorig jaar berichtten wij u over het Arbeidsvoorwaardenbedrag in de loonaangifte. Net als vorig jaar was er ook dit jaar onduidelijkheid over de vraag hoe er in het nieuwe jaar met reserveringen voor uitzendkrachten (niet zijnde de reservering vakantiebijslag, deze heeft namelijk een eigen rubriek) zou moeten worden omgegaan.

Wij hebben intussen bevestigd gekregen dat er voor 2023 geen wijziging is ten opzichte van 2022.

Arno Spuij, spuij@abu.nl

Gerelateerde artikelen