ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Arbeidsvoorwaardenbedrag in de loonaangifte

Per 1 januari worden twee rubrieken Arbeidsvoorwaardenbedrag toegevoegd in de aangifte loonheffingen. Het gaat om de Opbouw Arbeidsvoorwaardenbedrag en de Opname Arbeidsvoorwaardenbedrag. De rubrieken Extra periode salaris verdwijnen.

Er was onduidelijkheid over de vraag of reserveringen voor uitzendkrachten (niet zijnde de reservering vakantiebijslag, deze heeft namelijk een eigen rubriek) in deze rubrieken zouden moeten worden aangegeven. Daarover is nu duidelijkheid.

Besloten is dat er per 1 januari 2022 de aangifte van reserveringen als volgt loopt. Heeft u de reserveringen tot op heden als Extra periode salaris aangegeven? Dan doet u dit vanaf januari 2022 als Arbeidsvoorwaardenbedrag. Heeft u de reserveringen tot op heden niet als Extra periode salaris aangegeven? Dan hoeft u de reserveringen in 2022 niet als Arbeidsvoorwaardenbedrag aan te geven. Met ingang van 2023 moet u dit wel gaan doen. De softwareleveranciers zijn hiervan op de hoogte.

Op de aangifte van de reservering vakantiebijslag heeft bovenstaande geen invloed.

Als u van individuele/ persoonlijke keuzebudgetten gebruikmaakt, dan geeft u deze aan als Arbeidsvoorwaardenbedrag.

Arno Spuij, spuij@abu.nl

Gerelateerde artikelen