ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Autoriteit Persoonsgegevens geeft duidelijkheid over keten- en inlenersaansprakelijkheid

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op de website informatie aangepast over het verstrekken en vastleggen van gegevens in het kader van keten- en inlenersaansprakelijkheid.

Dit is te zien bij de veelgestelde vragen van het AP. Zo heeft de AP opgenomen dat  de uitlener of onderaannemer naast het BSN andere persoonsgegevens mag verstrekken aan de inlener of aannemer, om een beroep te kunnen doen op matiging van de inleners- of ketenaansprakelijkheid. Volgens de AP is het noodzakelijk dat de inlener of aannemer bepaalde persoonsgegevens van ingeleende werknemers/werknemers van de onderaannemer in zijn administratie opneemt.

Het verstrekken van de persoonsgegevens (met uitzondering van het BSN) kan gebaseerd worden op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Het doorgeven van het BSN is al sinds 1 januari 2017 geregeld in de Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN. De gegevens die de uitlener of onderaannemer mag verstrekken:

  • naam-, adres- en woonplaatsgegevens
  • geboortedatum
  • specificatie van de gewerkte uren
  • nationaliteit
  • soort identiteitsbewijs, nummer en geldigheidsduur
  • als dat van toepassing is: de aanwezigheid van een A1-verklaring, verblijfsvergunning, tewerkstellingsvergunning of notificatie

De AP heeft ook opgenomen dat een werkgever verplicht is om zijn werknemers hierover te informeren (welke persoonsgegevens, waarom en aan wie).

Welke gegevens een inlener moet vastleggen om het risico van fiscale inlenersaansprakelijkheid te beperken, kunt u lezen in de brochure van de Belastingdienst.

Gerelateerde artikelen