ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Bbl: belang ondertekende en gedagtekende praktijkovereenkomst

Bij een bbl-overeenkomst kan in sommige gevallen een lage WW-premie worden toegepast. Vanaf 2023 kan dat alleen nog maar bij uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding.

In de meest recente versie van het Handboek Loonheffingen (uitgave oktober 2022) verduidelijkt de Belastingdienst dat het voor het toepassen van de lage premie noodzakelijk is dat het uitzendbureau de ondertekende en gedagtekende praktijkovereenkomst in de administratie heeft opgenomen, ook in het geval hijzelf geen partij is bij de praktijkovereenkomst. Let hier dus goed op.

Daarnaast moet natuurlijk uit de arbeidsovereenkomst tussen de bbl-leerling en het uitzendbureau blijken dat de arbeidsovereenkomst is aangegaan in het kader van een leerwerktraject in de beroepsbegeleidende leerweg.

Arno Spuij, spuij@abu.nl

Gerelateerde artikelen