ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Beëindiging corona-afspraken met België en Duitsland over grensarbeiders

De overeenkomsten met België en Duitsland over de toepassing van het belastingverdrag op grensarbeiders blijven van toepassing tot en met 30 juni 2022. Dat geldt ook voor de gevolgen van de COVID-19-gerelateerde maatregelen. Per 1 juli wordt de werkingsduur beëindigd.

Gerelateerde artikelen