ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Belastingdienst hervat stapsgewijs verzending herinneringen en toezicht

De Belastingdienst stuurde de afgelopen maanden vanwege de coronacrisis geen betalingsherinneringen en aanmaningen. Ook andere werkzaamheden werden tijdelijk gestopt, zoals controles bij bedrijven. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld en het economische leven weer op gang komt, hervat de Belastingdienst dit werk weer.

Nu het kabinet meer ruimte geeft aan de samenleving en de economie, start de Belastingdienst de opgeschorte werkzaamheden vanaf juli stapsgewijs weer op om te voorkomen dat belastingschulden onnodig doorlopen.

Vanaf juli verstuurt de Belastingdienst weer betalingsherinneringen en aanmaningen. Mensen met langlopende schulden worden later benaderd. De betalingsherinneringen en aanmaningen worden begeleid door bijlagen met uitleg over de mogelijkheden voor uitstel of een betalingsregeling.

De Belastingdienst houdt ook rekening met de fiscale coronamaatregelen die nog doorlopen tot 1 oktober a.s. Dit betekent dat de dienst vóór 1 oktober geen betalingsherinneringen en aanmaningen aan ondernemers met betalingsuitstel vanwege corona zal sturen. De focus zal liggen op belastingschulden uit voorgaande jaren. Schulden die in coronatijd zijn ontstaan, komen pas later aan de orde.

Verder start de Belastingdienst vanaf juli weer met bedrijfscontroles.

Gerelateerde artikelen