ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Bezwaar Whk-premie mogelijk

In de maand december heeft u van de Belastingdienst de beschikking gedifferentieerd premiepercentage werkhervattingskas (Whk) gekregen.

(Als u eigenrisicodrager bent voor de ZW en/of de WGA is de betreffende premie uiteraard nihil).

Graag wijzen we u erop dat het vaak verstandig is om deze beschikkingen te controleren. In de praktijk blijkt dat bij de vaststelling van de ZW- of WGA-premie soms fouten worden gemaakt. En in enkele gevallen is het percentage op de jaarlijkse beschikking daardoor te hoog vastgesteld.

Omdat de Belastingdienst vaak niet over de volledige informatie van uw personeelsbestand beschikt, kunnen fouten soms aantoonbaar gemaakt worden. In dat geval kunt u een correctie en een lagere premie realiseren. Het loont om tegen de premiebeschikking in bezwaar te gaan. De termijn waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt, is zes weken. U kunt bezwaar zelf indienen of gebruik maken van dienstverleners met ervaring in de branche.

Gerelateerde artikelen