ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

BSN niet meer nodig op loonstrook

Is het BSN-nummer van uw werknemers nog zichtbaar op uw loonstrook? Dat is niet meer nodig.

De eerste verloningen van het jaar zijn ongetwijfeld achter de rug en de eerste loonstroken verzonden. Wij wijzen u er op dat in het Handboek Loonheffingen 2020 van de Belastingdienst het vermelden van het Burgerservicenummer (BSN) niet meer is opgenomen als verplichting.

Uw softwareleverancier zal deze wijziging naar verwachting hebben doorgevoerd. Niettemin goed dit nog even te controleren. 

Het vermelden van het BSN stond vroeger nog wel in de lijst met gegevens die verplicht vermeld moesten worden op de loonstrook. Aangezien is vastgesteld dat de wettelijke basis voor het vermelden van het BSN ontbreekt, mag deze niet meer worden vermeld op de loonstrook.

Het BSN mag alleen gebruikt worden voor het doel ‘uitwisseling van loongegevens’ met de Belastingdienst. In hoofdstuk 7 van het handboek vindt u alle vereisten waaraan de loonstrook moet voldoen. 

Gerelateerde artikelen