ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Controle op ID-documenten: het stappenplan verificatieplicht

De Inspectie SZW heeft ons laten weten dat zij meer en meer gevallen van ID-fraude constateren. Wij vragen dan ook aandacht voor uw verantwoordelijkheden, zoals vastgelegd in de Wet op de Identificatieplicht. 

Wees in het bijzonder alert op de verificatieplicht waarbij de werkgever het identiteitsbewijs van zijn werknemers moet controleren op echtheid en geldigheid op het moment dat zij in dienst treden. 

Het Stappenplan verificatieplicht

Op de website van de Inspectie SZW vindt u het Stappenplan verificatieplicht, waardoor u nagaat of u de nieuwe medewerker voor u mag werken en hoe u de identiteit vaststelt. 

Dit geldt zowel voor Nederlandse als buitenlandse werknemers. In de Wet arbeid vreemdelingen staan aanvullende regels voor werknemers met een niet-Nederlandse nationaliteit. Deze aanvullende regels staan ook in het Stappenplan verificatieplicht.

Gerelateerde artikelen