ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Definitieve subsidieberekening TVL

Het kan zijn dat u in verband met de coronacrisis een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft aangevraagd, maar nog niet de werkelijke omzet heeft doorgegeven. Dit kunt u voor alle TVL-tijdvakken tot en met Q1 2021 alsnog doen tot uiterlijk 10 juni aanstaande. Voor het tijdvak Q2 2021 heeft u tot 20 juli aanstaande de tijd.

Het niet aanleveren van de omzetgegevens kan voor u nadelige gevolgen hebben bij het vaststellen van de definitieve subsidie. Contoleer dus goed of u aan de verplichtingen hebt voldaan.

Meer informatie vindt u op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Arno Spuij, spuij@abu.nl

Gerelateerde artikelen