ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Fiscale behandeling Oekraïense vluchtelingen

Er was enige onduidelijkheid over het bepalen van de loonbelastingtabel voor Oekraïense vluchtelingen. De Belastingdienst heeft nu meer duidelijkheid gegeven over het vaststellen van het fiscale woonland van deze groep.

Gebruik loonbelastingtabel
Er is een speciale loonbelastingtabel voor werknemers die wonen in een ‘derde land’. Oekraïne is zo’n derde land. Als u de tabel toepast voor werknemers die wonen in een derde land, verrekent u minder loonheffingskorting dan bij de tabel voor werknemers die wonen in Nederland.

U moet voor iedere werknemer dus vaststellen wat het fiscale woonland is. Is het fiscale woonland Oekraïne? Dan past u de tabel toe voor een inwoner van een derde land. Is het fiscale woonland Nederland? Dan past u de tabel toe voor een inwoner van Nederland.

Fiscale woonland bepalen
U stelt het fiscale woonland vast op basis van de feiten en omstandigheden die u als werkgever bekend zijn. Dit geldt ook voor Oekraïense vluchtelingen. Maar voor deze groep is het om begrijpelijke redenen niet altijd mogelijk de fiscale woonplaats en daarmee het fiscale woonland vast te stellen. Daarom staat de Belastingdienst toe dat u er voor de loonheffingen van uitgaat dat Nederland het fiscale woonland is – als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

  1. De werknemer verblijft al ten minste zes maanden in Nederland.
  2. U heeft het volledige verblijfsadres in Nederland van die werknemer.

U past in dit geval de loonbelastingtabel toe voor een inwoner van Nederland. In alle andere gevallen waarin u het fiscale woonland niet kunt vaststellen past u het anoniementarief toe.

De Belastingdienst benadrukt dat bovenstaande niet zonder meer geldt voor de aangifte inkomstenbelasting van de werknemer. Houd daar rekening mee als u de werknemer helpt bij de IB-aangifte.

ET-regeling
In de Nieuwsbrief loonheffingen 2023 heeft de Belastingdienst bevestigd dat een vluchteling uit Oekraïne niet voldoet aan de voorwaarde van ingekomen werknemer (omdat deze niet naar Nederland is gekomen voor het verrichten van werkzaamheden), en dat u geen gebruik kunt maken van de gerichte vrijstelling voor ET-kosten.

Update 31 maart 2023: De Belastingdienst heeft dit standpunt ook gepubliceerd op de nieuwe kennisgroepen-website.

Arno Spuij, spuij@abu.nl

Gerelateerde artikelen