ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Geen vrijstelling tewerkstellingsvergunningplicht Oekraïense zelfstandigen

Naar aanleiding van kamervragen heeft staatssecretaris Van den Burg verduidelijkt dat het kabinet niet voornemens is om de vrijstelling van de tewerkstellingsplicht voor Oekraïense vluchtelingen uit te breiden naar arbeid als zelfstandige. Voor arbeid in loondienst geldt deze vrijstelling zoals bekend wel al enige tijd.

Reden: het is volgens de minister van groot belang dat Oekraïense ontheemden die willen werken, dit conform cao’s en wet- en regelgeving kunnen doen. Dus tegen goede arbeidsvoorwaarden en onder goede arbeidsomstandigheden. Bij werken in loondienst is er een betere bescherming tegen misstanden, zo zegt de staatssecretaris. Ook is de handhaving eenvoudiger.

Oekraïense vluchtelingen kunnen dus alleen als zzp’er werkzaam zijn als de opdrachtgever om een TWV heeft verzocht (en deze ook is afgegeven).

Arno Spuij, spuij@abu.nl

Gerelateerde artikelen