ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Herstellen van toegepast anoniementarief vanaf 2023 mogelijk

Heeft de werknemer u niet zijn volledige of juiste gegevens opgegeven, zoals zijn naam, adres of BSN? Dan moet u zoals bekend het anoniementarief van 52% toepassen. Als de werknemer u in de loop van het jaar alsnog de volledige/juiste gegevens aanlevert, past u vanaf dat moment het reguliere tarief toe. U mag tot op heden eerdere inhouding op basis van het anoniementarief niet herstellen. De werknemer kan deze inhouding later wel verrekenen via de aangifte Inkomstenbelasting, wat kan leiden tot een teruggaaf.

Vanaf 2023 mag u, na ontvangst van de volledige en juiste gegevens, eerdere inhouding van loonbelasting/ premie vv tegen het anoniementarief wél herstellen, voor zover u die in hetzelfde jaar gedaan hebt. U moet dan correcties voor de eerdere aangiften van dat jaar verzenden. In de Nieuwsbrief loonheffingen 2023 van de Belastingdienst (hoofdstuk 11) vindt u een voorbeeldberekening.

Arno Spuij (spuij@abu.nl)

Gerelateerde artikelen