ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Juist gebruik Code aard arbeidsverhouding

De ABU krijgt meerdere signalen dat de code aard arbeidsverhouding soms niet goed wordt doorgegeven in de polisadministratie. Het lijkt erop dat code 1 soms onterecht gebruikt wordt voor arbeidscontracten zonder het uitzendbeding. Voor de goede orde wijzen wij u erop dat code 11 moet worden gebruikt voor álle uitzendkrachten. Het wel of niet gebruik van het uitzendbeding is daarbij niet relevant.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u hier terecht: over de code aard arbeidsverhouding.

Gerelateerde artikelen