ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Kamer stemt voor extra budget voor de handhaving van schijnzelfstandigheid

De Tweede Kamer heeft de regering verzocht om ook in 2022 extra opsporingsbudget vrij te maken voor de handhaving van de aanpak van schijnzelfstandigheid. Dit naar aanleiding van recente rechtspraak waarin diverse platformbedrijven zijn veroordeeld vanwege schijnzelfstandigheid. Demissionair staatssecretaris Vijlbrief heeft aangegeven de benodigde vijf miljoen ‘bij elkaar te zullen schrapen’.

Daarnaast heeft de Kamer verzocht om de webmodule in te zetten in één sector, bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Dit ten eerste omdat zowel uit de pilot met de webmodule als uit het breed maatschappelijk gesprek blijkt dat er grote behoefte is aan zekerheid. Ten tweede omdat de sectorspecifieke benadering bij de Belastingdienst onlangs weer is opgestart. In de gezondheidszorg bleek uit de pilot met de webmodule relatief vaak de ‘indicatie dienstbetrekking’ van toepassing te zijn, wat de keuze voor deze sector rechtvaardigt. Staatssecretaris Wiersma gaf aan dat het niet mogelijk is nu al te starten met het inzetten van de webmodule voor één sector, maar ook dat de inzet in de nabije toekomst mogelijk zou zijn. Hij concludeert met de opmerking dat, om besluitvorming door een volgend kabinet mogelijk te maken, we eerst de ambtelijke verkenning rond de webmodule zullen moeten afwachten.

Arno Spuij, spuij@abu.nl

Gerelateerde artikelen