ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Nieuwe faillissementswet komt eraan

De Eerste Kamer heeft 6 oktober jl. de Wet homologatie onderhands akkoord als hamerstuk aangenomen. Daarmee is er – na jaren van discussie – een instrument om faillissementen te voorkomen met een akkoord dat álle schuldeisers bindt. Goed voor de economie en behoud van werkgelegenheid. Het wachten is nog op een zeer spoedige inwerkingtreding, zodat de ondernemingen die nu in zwaar weer terecht zijn gekomen door de coronamaatregelen, er ook van kunnen profiteren.

Deze wet biedt mogelijkheden voor zowel een herstructurering/sanering als een gecontroleerde liquidatie. Een bedrijf kan met zijn schuldeisers een akkoord overeenkomen en na een sanering weer doorgaan. De rechter toetst het akkoord op een eerlijke verdeling en procedure en verleent vervolgens bindende goedkeuring (‘homologatie’).

Voor de schuldeisers biedt deze wet ook voordelen. Zij komen in een betere positie dan bij een faillissement. Bovendien is voor mkb’ers opgenomen dat zij in beginsel 20 procent van hun vordering moeten terugzien.

Gerelateerde artikelen