ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Nieuwe versie Handboek Loonheffingen

De Belastingdienst heeft een geactualiseerde versie van het Handboek Loonheffingen 2021 gepubliceerd. Hierin zijn de wijzigingen tot en met 30 juni 2021 verwerkt.

U vindt het Handboek op de website van de Belastingdienst.

Gerelateerde artikelen