ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 - versie 3

De Belastingdienst heeft de derde nieuwsbrief Loonheffingen 2021 gepubliceerd. Er staan een paar aanpassingen in ten opzichte van de tweede uitgave. Onder meer met een uitleg over hoe u in aanmerking komt voor investeringssubsidie BIK. Ook zijn de nieuwe bedragen voor het Lage inkomensvoordeel opgenomen.

De nieuwe onderwerpen zijn:

  1. Uitbreiding fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof
  2. Wijziging belastingverdrag Nederland en Zwitserland
  3. Wet tegemoetkomingen loondomein – aanpassing bedragen Lage-inkomensvoordeel
  4. Sectoraansluiting – drie aandachtspunten
  5. Coronacrisis: aflopende en verlengde noodmaatregelen voor de loonheffingen.

De informatie bij de volgende onderwerpen is uitgebreid en/of aangepast:

  • Tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing
  • Overgangsrecht levensloopregeling
  • Brexit
  • Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
  • tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2021

Lees meer in de nieuwsbrief van de Belastingdienst.

Gerelateerde artikelen